Kategorija Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi
Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi

Svjedočanstvo o borbi i otporu žena organiziranih u Seljačkom pokretu Santiago del Estero - MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo opire se pokušaju da je deložiraju sa svog teritorija na kojem proizvodi hranu, uzgaja životinje, brine se o planinama, živi seljačkim životom. Anatuya nije izuzeta od ekonomskih interesa stranih poduzetnika u agrobiznisu koji pokušavaju unaprijediti prava posjeda zajednica.

Opširnije

Žene

Seoske žene - Svjedočanstva o borbi

Svjedočanstvo o borbi i otporu žena organiziranih u Seljačkom pokretu Santiago del Estero - MOCASE Vía Campesina. Silvia Bravo opire se pokušaju da je deložiraju sa svog teritorija na kojem proizvodi hranu, uzgaja životinje, brine se o planinama, živi seljačkim životom. Anatuya nije izuzeta od ekonomskih interesa stranih poduzetnika u agrobiznisu koji pokušavaju unaprijediti prava posjeda zajednica.
Opširnije