Kategorija Kapitalizam

Ekstraktivizam u Latinskoj Americi
Kapitalizam

Ekstraktivizam u Latinskoj Americi

Ako se pitate što je ekstraktivizam i zašto se toliko ljudi mobilizira protiv njega, u ovom ćemo vam videozapisu reći kako se vremenom promijenio i trenutni učinci. To se smatralo pedagoškim materijalom koji će doprinijeti raspravama i prostorima za obuku društvenih organizacija i zainteresirane javnosti, za što smo pokušali locirati ulogu ekstraktivizma kao dijela svjetskog kapitalističkog sustava, modernog i kolonijalnog.

Opširnije

Kapitalizam

Ekstraktivizam u Latinskoj Americi

Ako se pitate što je ekstraktivizam i zašto se toliko ljudi mobilizira protiv njega, u ovom ćemo vam videozapisu reći kako se vremenom promijenio i trenutni učinci. To se smatralo pedagoškim materijalom koji će doprinijeti raspravama i prostorima za obuku društvenih organizacija i zainteresirane javnosti, za što smo pokušali locirati ulogu ekstraktivizma kao dijela svjetskog kapitalističkog sustava, modernog i kolonijalnog.
Opširnije
Kapitalizam

S našim društvom sve nije u redu. Sreća [4-minutni video]

Koja je svrha života - biti sretan? Ako je tako, radimo to na pogrešan način. Animirani kratki film, koji je stvorio umjetnik i animator sa sjedištem u Londonu Steve Cutts, to stručno i upečatljivo objašnjava. Film pod nazivom "Sreća" započinje prikazivanjem mladih štakora koji se natječu da se pridruže radnoj snazi.
Opširnije