TEME

Gospodarstvo kao otvoreni sustav: od razdvajanja do integracije

Gospodarstvo kao otvoreni sustav: od razdvajanja do integracije


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Napisao Federico Aguilera Klink

Naši političari i vlade i dalje žele ignorirati da je gospodarstvo sustav otvoren i u kontinuiranoj interakciji sa sustavom okoliša, odnosno s biofizičkim protocima (energija i materijali). Međutim, ekonomija koja se predaje na Sveučilištu ekonomija je zatvorenog sustava, koja zanemaruje prethodne interakcije i, shodno tome, legitimira praksu ekonomije koja generira visoke i neizbježne društvene troškove (na koje jedva da ima pažnje), vršeći kontinuirano pogoršanje okoliša i na zdravlje ljudi.


Gospodarstvo kao otvoreni sustav: od razdvajanja do integracije

„Čovjek (...) sebe ne bi trebao doživljavati kao zaseban i zaseban dio, već kao građanina svijeta, kao člana ogromne zajednice prirode (...) Sve što ga se tiče ne bi trebalo utjecati na njega više od svega što se tiče bilo koji drugi jednako važan dio tog neizmjernog sustava ”.

Adam Smith. Povijest astronomije (1795)

“... Ekološka kriza je prije svega kriza u našem odnosu s Prirodom. U kojoj je mjeri Prirodi potrebno ozdravljenje izravno je proporcionalno mjeri u kojoj je naša svijest o Prirodi bolesna.

Jeremy Naydler. Uvod u Goethea i znanost (2002)

Ovo razmišljanje Adama Smitha i danas ostaje želja i, u najboljem slučaju, manjinski istraživački program u akademskom polju Ekonomskih fakulteta i Sveučilišta. Niti je ono što zabrinjava političare i vlade, unatoč tome što su stvorili ministarstva zaštite okoliša kao izraz brige, više fiktivne nego stvarne, o pitanjima zaštite okoliša. Naravno, da je ta zabrinutost stvarna, bilo bi jasno da nije važno stvoriti Ministarstvo zaštite okoliša, već temeljito promijeniti ostala ministarstva, počevši od gospodarstva, a nastavljajući s ministarstvima industrije, javnih radova, Poljoprivreda itd. To bi bio jasan izraz brige za okoliš, ljude i gospodarstvo.

Ali naši političari i vođe i dalje žele zanemariti da je gospodarstvo sustav otvoren i u kontinuiranoj interakciji sa sustavom okoliša, odnosno s biofizičkim protocima (energija i materijali). Međutim, ekonomija koja se predaje na Sveučilištu ekonomija je zatvorenog sustava, koja zanemaruje prethodne interakcije i, shodno tome, legitimira praksu ekonomije koja generira visoke i neizbježne društvene troškove (na koje jedva da ima pažnje), vršeći kontinuirano pogoršanje okoliša i na zdravlje ljudi.

Može se misliti da je pitanje vremena kada će koncepti ekonomije otvorenog sustava, izraženi u korpusu znanja koja je Ekološka ekonomija, dobiti svoje mjesto jer pružaju relevantnije i vrijednije intelektualno objašnjenje stvarnosti. A možda i jest tako. Međutim, čini se da intelektualna superiornost u razumijevanju i rješavanju stvarnih i hitnih problema nije nešto što zanima veliko sveučilište, poslovnu sferu niti političku sferu. Dokaz je to što Ekološka ekonomija već neko vrijeme daje relevantna objašnjenja i rješenja koja se neprestano ignoriraju jer dovode u pitanje uobičajeni način viđenja, odlučivanja i činjenja.

Zato razumijem da poteškoće konsolidacije otvorene ekonomije, kako u teoriji, tako i u praksi, nisu povezane samo s postojanjem sitnih i uskih poslovnih, političkih i akademskih interesa, već s mentalnom i psihološkom nesposobnošću, strpljivo izgrađenom , dijelom, zbog gore spomenutih interesa, usuditi se vidjeti gdje živimo i razumjeti zašto nastavljamo baviti se ekonomijom i načinom života, koji legitimira i smatra normalnim svakodnevno vršenje nasilja nad ljudima i planetom ( u smislu loših radnih uvjeta, sve većeg zagađenja, niskih plaća i glupih poslova) i što neizbježno dovodi do uništenja planeta i samoubojstva kao vrste.

Ukratko, intelektualni rad je vrlo važan, ali mora biti jasno da nikada neće biti dovoljno uvjeriti ljude čiji su interesi dovedeni u pitanje ili ljude koji su strpljivo naučili prihvatiti da je takav način života normalan, ne pitajući kakve implikacije Koji su stvarni troškovi ovakvog života ili tko ih plaća. Slijedom toga, trebamo psihičko i kolektivno buđenje koje nam omogućuje da postanemo svjesni kako živimo, zašto živimo ovako i da postoje drugi načini za to. Ključno je pitanje hoćemo li imati inteligenciju ili kapacitet za provođenje tog buđenja.

Tri pogleda na ekonomiju

U osnovi postoje tri perspektive odnosa između gospodarstva ili gospodarskog sustava i okoliša ili prirode. Najviše se oglašava, prakticira i brani onaj koji kvalificiram kao "trenutnu ekonomiju", koji pokazuje potpuno razdvajanje ili razdvajanje između oba sustava u kojima je priroda svedena na prostor koji pruža sirovine (MP na grafikonu) i u kojem odlagati otpad (VR) bez uobičajenih utjecaja na okoliš. Drugim riječima, "Ekonomska teorija i dalje tretira raspodjelu, proizvodnju, razmjenu i distribuciju kao da su se dogodile u osnovi zatvorenoj i autonomnoj ekonomskoj sferi sa samo malim učincima na čovjekovo prirodno i društveno okruženje" (Kapp, 1970, 156).

To je istodobno nemoguće odvojiti, s obzirom na postojanje neizbježne međuovisnosti, ali, paradoksalno, to je ono koje sveučilišta otkrivaju kao "znanstveni" izraz stvarnosti, a, također, ono je koje političare i poslovne ljude koje podržavaju i smatraju jedinim održivim. Zbog toga u grafikon uvrštavam izraz "namjerna nesvjestica", jer razumijem da se ta perspektiva može održati samo namjernom izgradnjom nesvijesti, odnosno zastrašivanjem ljudi tako da prestanu vidjeti ono što, naravno, svatko tko živi vidi s oči otvorene.

Na što mislim? Jednostavno zato što živimo u ekonomiji protoka (ciklusa) materijala čija ekstrakcija i uporaba neizbježno stvara otpad, zbog postojanja fizikalnih zakona i u kojoj ne "prisvajamo" samo prirodne resurse (žive fizičke jedinice i inertni), već , u osnovi, ekosustava, što zahtijeva unaprijed pitanje koje je gospodarstvo ili koji način života kompatibilan s onim ekosustavima koji su podrška životu? Može li se održati gospodarstvo koje kontinuirano i nepovratno pogoršava ekosustave? Samo netko tko je naučen da ne vidi ono što je ispred njega ili kome je "zabranjeno vidjeti očito", kako ističe El Roto u jednom od svojih crtića, inzistirao bi na održavanju razdvajanja. Problem je u tome što smo svi educirani na takav način viđenja i na toj zabrani, pa ako se ne ulože značajni napori, na kraju vidimo to odvajanje potpuno normalnim i zanemarujemo da idemo protiv onoga što vidimo i opažamo našim osjetilima. Slijedom toga, intelektualno odvajanje dopunjavamo psihičkim razdvajanjem ili razdvajanjem u sebi što bi se moglo izraziti kao „Ono što opažam i vidim pogrešno je ili pogrešno, jer se ne podudara s onim što sam naučen (oni koji imaju pravo da me podučavaju) ".


Odgovor konvencionalne akademske ekonomije na prethodnu perspektivu bio je uključivanje prirode kao da je podskup ekonomskog sustava. Nije da je priroda srž ekonomije, već je, naprotiv, priroda zamišljena kao podskup koji prihvaća i slijedi dominantna "pravila" ekonomskog sustava. Koja su to pravila? U ovom slučaju, stvar je razmatranja ekonomskog onoga što se može izraziti u novčanom smislu i što je predmet stvarne ili hipotetičke transakcije. Zato je priroda koja se računa kod ovog pristupa ona koja je objekt monetarne procjene (VM na grafikonu) i koja je podložna proučavanju iz perspektive analize troškova i koristi (CBA) kako bi se pokušalo znati novčano protoci koje bismo dobili njegovom uporabom ili ono što bismo bili spremni platiti da bismo spriječili njegovo pogoršanje, pa čak i uništenje.

Te se monetarne procjene obično provode bez da ljudi koji izražavaju svoje „monetarne preferencije“ znaju ili minimalno znaju što cijene. To su vježbe uvjetovane samom metodologijom koja jedva obraća pažnju na relevantnost i nezamjenjivost onoga što se vrednuje ili na moguće nepovratno pogoršanje. Riječ je o tome da se vjeruje kao da je riječ o nečemu znanstvenom, koristeći posebnu metodologiju, da je novčana dimenzija jedina koja može na odgovarajući način izraziti različite dimenzije prirode, pod pretpostavkom da nismo sposobni ili znanstveno rasuđujemo u skladu s biofizičkim dimenzijama ili važnost za održavanje života određenih vrsta ili ekosustava.

Iz tog razloga, ekonomija zaštite okoliša, iako se pretvara da se čini drugačije, ostaje u ideji zatvorenog i jednodimenzionalnog sustava koji zbog vlastite polazne točke nije u stanju adekvatno odražavati složenost odnosa između gospodarstva i gospodarstva. priroda. Moglo bi, u najboljem slučaju, skrenuti pozornost i uplašiti hipotetički ekonomsko-monetarni utjecaj neke štete na okoliš, kako bi vidjeli jesu li ljudi na taj način shvatili što se događa, kao što se dogodilo s takozvanim Sternovim izvještajem i njegovim izračunima da bi nas klimatske promjene mogle koštati u novcu. Ali, s moje točke gledišta, učinak nekih od ovih vježbi je isključivo medijski, pokušava ga prisvojiti neki političar ili neka skupina ekonomista, pamti se neko vrijeme i brzo se zaboravlja jer u trenutku kada smo već Nije važno ako nam kažu da će nas to koštati milijarde ili desetke milijardi, nije važno valuta.

Oni su u biti nebitne vježbe vrednovanja novca, jer nas sve više udaljavaju od jasne svijesti o ekološkim implikacijama našeg načina života i mogućnostima da ga promijenimo svojim ponašanjem, jer očito sve manje očekujemo od odluka koje donosimo mogu političari poduzeti za poboljšanje naše dobrobiti. Iz tog razloga smatram Passetovo razmišljanje vrlo ispravnim, prema kojem: „Pojam ekonomije okoliša čini mi se apsurdnim: ne postoji tijelo misli s vlastitom koherentnošću i koje okoliš smatra područjem primjene; ono što postoji je misao koja jest ili nije sposobna pojmiti pojave biosfere u koju je navedena misao upisana ”. (Passet, 1980). I, naravno, ekonomija okoliša, sa svim svojim ekonometrijskim priborom, nije u stanju shvatiti fenomene biosfere.

Konačno, ostaje nam treća perspektiva, a to je ekološka ekonomija i u kojoj je gospodarstvo ili ekonomski sustav adekvatno predstavljen kao podskup okolišnog sustava ili prirode. To znači da gospodarstvo prepoznaje svoju ovisnost o prirodi i njezinu neizbježnu interakciju s prirodom i prihvaća potrebu integracije u nju. "Ekonomski sustavi usko su i međusobno povezani s drugim sustavima (...) i u osnovi su otvoreni sustavi" (Kapp, 1994, 324). "... Činjenica da su ekonomski sustavi otvoreni i ne-zatvoreni sustavi, koji za svoju reprodukciju ovise o ulaznim materijalima izvađenim iz fizičkog okruženja u koje vraćaju onečišćujuće tvari i destruktivne ostatke, prisiljava na razmatranje većine čimbenika koje je ekonomska teorija do sada je prosuđivao kao konstantne ili dane podatke, kao sam problem koji treba riješiti ili, metodološki gledano, kao ovisne varijable “(Kapp, 1994, 338). Zapravo ne postoji ekonomija koja tvrdi da je održiva i koja ne prihvaća njezinu integraciju u prirodu. To točno znači održivost, prihvaćanje integracije i okončanje razdvajanja i podjele, prepoznavanje da su i ekonomija i ljudi koji je čine također priroda i da se od nje ne možemo odvojiti ili odvojiti pod kaznama da na kraju odvojimo i odvojimo od sebe i, konačno, nestati kao vrsta - sa sviješću - s ovog planeta.

Dakle, rad na ekološkoj ekonomiji dovodi u pitanje održavanje koncepata koji djeluju pod idejom zatvorenog sustava. Drugim riječima, potrebno je preispitati ove koncepte kako bi se vidjelo kako oni funkcioniraju u kontekstu otvorenog sustava. To bi nas neizbježno dovelo do preispitivanja studijskog krajolika ili područja ekonomije. Drugim riječima, vodilo bi nas da promijenimo pitanja koja su sada "relevantna" u kontekstu zatvorenog sustava, da postavimo "intelektualnu rekonstrukciju" kako bismo izbjegli ono što Kapp naziva "konceptualno zamrzavanje". Ne uzalud, „... organizacija principa ekonomskih sustava vođena razmjenskim vrijednostima nespojiva je sa zahtjevima ekoloških sustava i zadovoljavanjem osnovnih ljudskih potreba. Naši tradicionalni kriteriji tehničke učinkovitosti, izračuna troškova i koristi i ekonomske racionalnosti ključne su točke rasprave. Njegova ograničenja postaju očita čim primijetimo dinamičnu interakciju između otvorenih društvenih i ekonomskih sustava i specifičnih ekoloških sustava “(Kapp, 1994,329).

I, konačno, i zbog prethodno navedenog, bilo bi potrebno promijeniti obrazovni sadržaj u nastavi ekonomije prema redovima koje je Kapp 1976. godine sugerirao da „Umjesto uvođenja studenata ekonomije (...) u visoko ezoterični formalni aparat koji ispunjava konvencionalne udžbenike, čini mi se neophodnim da ih se prvo upozna s otvorenim karakterom ekonomskih sustava. Problemi entropije (...) retroaktivnih učinaka (...) materijalnih bilanci, maksimalnih granica onečišćenja, kumulativne uzročnosti, trebaju postati dio nastave ekonomije kako bi ekonomiste pripremili za budućnost u zadacima koje će sve više imati brinuti se za njih “(Kapp, 1994., 340).

Sada, razmišljati u terminima sustava i u terminima međuovisnosti, prebacivanje jedinice analize s roba na proučavanje tih sustava i njihovih međusobnih odnosa ide predaleko, jer zahtijeva odvažnost da razmišljamo samostalno i prestanemo razmišljati sami Ukratko, „… to je inovacija i pretpostavlja novu perspektivu koja zahtijeva napuštanje starog znanja . U pravilu se takva inovacija osjeća kao izvor gnjavaže i gnjavaže, kao rušilac rutine, kao rudar samozadovoljstva. Teško da se može očekivati ​​da će inovacije ove vrste doći od znanstvenika s konvencionalnim kriterijima, jer im je potreban širi opseg referenci nego što predstavnici znanosti doprinose svladavanju svog predmeta «(Kapp, 1994, 332).

U konačnici, vidimo potrebu za intelektualnom promjenom i navikama mišljenja i potrošnje, ako smo zabrinuti zbog konfiguracije gospodarstva koja je kompatibilna s ograničenjima i karakteristikama ovog planeta, ali čini se da nema previše interesa za postižući ga. Nedavni "Summit" u Kopenhagenu dobar je primjer ovog nezainteresiranosti vlada i tvrtki većine zemalja čija su gospodarstva potpuno neodrživa ili nespojiva sa održavanjem života na Zemlji.

Koje mogućnosti za promjene imamo?

S moje točke gledišta, kao građanin zemlje sa zapadnom kulturom, razumijem da mogućnosti promjene mogu ovisiti o radu u četiri "prostora": sveučilištu, politici i vladama, sudjelovanju građana i društvenim pokretima i, konačno, poboljšanju naša svijest. Očito postoje interakcije između četiri prostora, ali one ne završavaju kao "plodne" interakcije, u smislu da postoje vidljive i izvanredne promjene u našem načinu razmišljanja i, prije svega, u našem načinu življenja i činjenja stvari. Upravo suprotno, istina je da vladine izjave o važnosti okoliša koegzistiraju, a istodobno te iste vlade pokazuju zabrinutost zbog smanjenja potrošnje energije, smanjenja prodaje automobila ili smanjenja rasta BDP-a. . Primjerice, dok vlada Zapatero izdvaja 250.000 milijuna eura za Posebni plan infrastrukture i prometa, izdvaja samo 20.000 milijuna eura za "promjenu" španjolskog modela proizvodnje primjenom Zakona o održivom gospodarstvu. Ove vrste odluka jasno odražavaju da su zabrinutosti za zaštitu okoliša od strane političara nerealne, izmišljene i da im nedostaje sadržaja.

S druge strane, iako španjolski Ustav u svojem članku 23. 1 potvrđuje da „građani imaju pravo sudjelovati u javnim poslovima, izravno ili putem predstavnika“, istina je da učinkovit razvoj tog ustavnog prava na sudjelovanje ovisi o sami političari koji ga sustavno bojkotiraju, ostavljajući sudjelovanje u etiketi, izjavi ili vijeću praznim od sadržaja.

Skupit ću svoja razmišljanja u dva dijela, jedan o onome što možemo očekivati ​​od sveučilišta, a drugi o onome što možemo očekivati ​​od politike, vlada, sudjelovanja i biti svjesniji.

Što možete očekivati ​​od Sveučilišta?

Kad govorim o Sveučilištu, u osnovi mislim na ulogu koju Ekonomski fakulteti mogu igrati u promjeni orijentacije i podučavanju ekološke ekonomije, sa svim njegovim implikacijama, umjesto da nastave predavati ekonomiju zatvorenog sustava, a da pritom zadrže intelektualno zamrzavanje. U svakom slučaju, moja perspektiva je da Sveučilište, shvaćeno kao skup ili kao specifičan prostor, već dugi niz godina gubi na važnosti, ako je ikad i imalo. Razlog je taj što je Sveučilište prestalo predavati razmišljanje, ako je ikad i postalo, i sve je više usmjereno na poučavanje poslušnosti. “Srž problema je ovdje u sveučilišnoj zajednici koja ne uči elite da prevladaju vlastiti interes i svoju kratkovidnost. Ne može to učiniti jer se i sama nagnula sebičnom interesu i uskoj viziji koje se tako lako pojavljuju u svijetu profesionalnih korporacija "(Ralston, 1997, 82), a također i" Suočeni smo s krizom konformizma izazvanom jer naših korporatističkih struktura, u kojima se sveučilišta, koja bi trebala biti aktivna središta neovisne javne kritike, nastoje razborito postaviti pod zaštitne velove vlastitih cehova “(Ralston, 1997, 84).

Upravo se u ovom kontekstu gubitka relevantnosti može razumjeti onaj mali interes koji postoji na Sveučilištu za ekološku ekonomiju i za nastavno razmišljanje. Kratki pregled ideja nekih vodećih ekonomista može nam pomoći da shvatimo što se stvarno uči na Ekonomskim fakultetima.

Moje polazište je Adam Smith. Pretpostavimo da da, da je on otac ekonomije, kako kažu na mnogim fakultetima. Što se o njemu uči? Malo više od nekih trivijalnih "ideja" poput one da je on "izumitelj" nevidljive ruke, da brani sebičnost i da je naklonjen "slobodnom tržištu", bez daljnjih kvalifikacija. Njegova zabrinutost oko učenja jasnog razmišljanja, uključivanja "Moralnih osjećaja" i postavljanja sebe na mjesto drugoga, primjene suosjećanja (suosjećanja) i distanciranja od korisnosti kao vrline sustavno se zanemaruje. „Postoji još jedna doktrina koja pokušava suosjećanjem objasniti podrijetlo naših moralnih osjećaja, ali koja se razlikuje od one koju sam nastojao pokazati. Ona je ta koja čini da vrlina leži u korisnosti “(Smith, 1978, 161).

Ali budući da se to ne vidi ili ne želi vidjeti, a u ekonomiji sa Sveučilišta nije važno što se govori, već tko to kaže, Sen, prestižni ekonomist koji bi dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju, mora stići posvetiti pozornost paznji na Smithovo nerazumijevanje (možda namjerno?) u odnosu na sebičnost. "Univerzalna sebičnost kao stvarnost može biti lažna, ali univerzalna sebičnost kao zahtjev racionalnosti očito je apsurdna", (Sen, 1989, 33) i još snažnije, "Podrška koju su tražili sljedbenici i pristaše sebičnog ponašanja (naglašavam moju) u Adamu Smithu teško je pronaći dublje i manje iskrivljeno čitanje njegova djela. Profesor moralne filozofije i pionirski ekonomist zapravo nisu vodili život spektakularne shizofrenije. U stvari, u modernoj ekonomiji upravo je smanjenje široka Smithijeva vizija ljudi koja se može smatrati jednim od najvećih nedostataka suvremene ekonomske teorije. To je osiromašenje usko povezano s udaljavanjem ekonomije i etike ". (Sen, 1989., 45).

Budući da se to događa sa sebičnošću, događa se i sa Smithovom analizom moći i tržišta, odnosno načina na koji poduzetnici nameću zakone, pravila igre koja će uvjetovati i voditi ona takozvana "slobodna tržišta" u korist jedne ili više drugi. Sve je to nestalo iz udžbenika jer se njegova izvorna djela, počevši od Bogatstva naroda, ne čitaju. Ono što se računa prilikom učenja i polaganja, ali ne i učenja, jest čitanje Priručnika koji "sadrže" zapakiranu indoktrinaciju. Zbog toga se studenti ekonomije čude kad vide kako Smith piše razmišljanja poput sljedećeg: "Propisi o trgovini uvijek su podvala, pri čemu se interesi države i nacije žrtvuju u korist određene klase trgovaca." . (Smith, 1783.), čak vjerujući da je ovaj odlomak napisao Marx.

Zbog toga je, također, Galbraith ironično napisao: "Adam Smith je previše mudar i zabavan da bi ga svrstao među konzervativce, od kojih ga je malo tko ikad pročitao (...) s prezirom prema teoretskim podmetanjima i velikim zanimanjem za pitanja. Stažiranje, on imao bi poteškoća sa stjecanjem profesure u punom mandatu na vrhunskom modernom sveučilištu “(Galbraith, 1982: 107 i 124). Djelotvorno. A da Galbraith ne poznaje španjolsko sveučilište. Ovdje, u Španjolskoj, Smithu, njegovim trenutnim "braniteljima koji ga možda nisu pročitali", moguće je da njegov "istražni" rad nije ni prepoznat, pa nikada nije mogao biti "kvalificiran". Znaju li studenti ekonomije nešto o tome? Za što je objavljeno? Tko čita ove lucidne refleksije koje bi učenicima omogućile da steknu jasnoću i lucidnost? Koje sveučilište i koje profesore zanima da studenti doista misle sami? Zašto su učitelji toliko uvrijeđeni kad se učenik usudi pokazati da razmišlja samostalno, izvan teorijskih vježbi na ploči?

Skočit ću do Joan Robinson koja izravno dotiče kako naučiti poslušnost (a ona govori o engleskim sveučilištima). Konkretno „Ekonomija je grana teologije. Kako je nekoliko generacija učenika natjerano da prihvati ove besmislene čarolije? Većina učenika ne razumije o čemu se radi; misle da možda nisu dovoljno pametni da to razumiju i šute. Ali pametni nauče trik; počinju imati interes da vjeruju da su naučili nešto važno. Ostatak svog života posvetit će tome podučavanju novih generacija. Stoga je sustav ovjekovječen (ali) studenti ne mogu gubiti dragocjene godine učeći se samo izgovarati čarolije "(Robinson, 1969, 171-173), a također" Tijekom posljednjih stotinu godina akademska doktrina (u ekonomiji) učinila je više da skrene pažnju s pravi mehanizmi kapitalističke ekonomije nego da ih razjasne “(Robinson, 1971., 155). Da je Robinson bio vrlo kritičan? Ne, bila je samo lucidna. Sigurno su se njegovi studenti lijepo zabavili s ovom sjajnom ženom koja se usudila vidjeti što je ispred nje.


Ali možemo potražiti prestižnog ekonomista koji je "manje kritičan", na primjer, nobelovca W. Leontiefa. Koju ste dijagnozu postavljali u nastavi ekonomije na američkim sveučilištima 1982. godine? Sljedeći, "Odjeli za ekonomske znanosti pripremaju generaciju glupih učenjaka, genija ezoterične matematike, ali istinske djece u ekonomskim pitanjima (...)" Metode korištene za održavanje intelektualne discipline na najutjecajnijim ekonomskim odsjecima Američka se sveučilišta ponekad mogu sjetiti onih koja su marinci koristili za održavanje discipline na otoku Parris. " Drugim riječima, što se učilo? Poslušnost i pokornost. Zapravo, njezina dijagnoza u osnovi se podudara s dijagnozom Joan Robinson. Nije slučajno, radi se o tome da se usudite živjeti otvorenih ili zatvorenih očiju. A na Ekonomskim fakultetima odabire se potonji, pod maskom podučavanja da se vidi. To je ujedno i ekonomija kao teologija, koja podučava studente da imaju vjeru, odnosno da "vjeruju da vide" i da razumiju kako ekonomija djeluje.

Idemo na drugog „kritičara“ poput Galbraitha. „Kada moderna korporacija stekne moć nad tržištima, moć nad zajednicom i moć nad uvjerenjima, ona postaje politički instrument, različit po obliku i stupnju, ali ne u biti, od same države. Držati nešto suprotno više je od bijega od stvarnosti. Prikrivanje ove stvarnosti: Žrtve ovog zataškavanja su studenti koje obučavamo zabunom. Korisnici su institucije čiju moć prikrivamo na ovaj način. Ne može biti sumnje: gospodarstvo, kako se uči, postaje, koliko god nesvjesno to bilo, dio stroja kojim građanin ili student sprječava da vidi kako se njime upravlja ili će se njime upravljati. ”. (Galbraith, 1982, 189). Galbraith pokazuje ulogu nametanja učenja konformizma koje ekonomija predaje na Sveučilištu.

Sada prelazimo na lucidnog sociologa. „Iako mediji proizvode vulgarnu kretenizaciju, Sveučilište proizvodi kretenizaciju na visokoj razini. Dominantna metodologija proizvodi opskurantizam jer ne postoji povezanost između razdvojenih elemenata znanja niti mogućnosti njihovog uključivanja i razmišljanja o njima. " (Morin, 1994., 31). Naravno, upravo to znači ekonomija zatvorenog sustava, jer se zatvara u sebe ignorirajući i isključujući međuovisnost s drugim sustavima, što je metodološki i empirijski nemoguće. Što prevladava u ovoj vrsti ekonomskih izgleda? Poigrajte se nebitnim matematičkim modelima. „U ekonomiji, od cijele skale modeliranja, odabiremo toliko malo međusobnih odnosa i bavimo se toliko varijabli da naši studenti vjerojatno nemaju pojma koji su i koliko čimbenika namjerno izostavljeni. Ponekad se pitam jesu li oni koji izrađuju model zaista svjesni tih propusta. Za većinu njih i, naravno, za većinu studenata ekonomske teorije čini se da društvo jedva da postoji ili je postalo sinonim za niz varijabli koje ostaju konstantne ili izvan analize “(Kapp, 1968, 225).

Ako obratimo pažnju, vidimo da nema temeljnih razlika između Galbraithovog stvaranja "glupih ezoteričnih matematičkih genija" i Morinovog stvaranja "kretenizacije na visokoj razini". O tome se radi. Što mislimo o vrlo pretjeranim izjavama? Tada možemo otići do drugog prestižnog ekonomista koji je "konvencionalniji".

Na primjer, Ronald Coase. Kako se Coase proučava u Priručnicima, složit ćemo se da je konvencionalni ekonomist. Zašto? Budući da Priručnici govore o Coaseu samo ono što ih zanima i, nadalje, na iskrivljen i nepotpun način. Por eso hay que leer algunos textos originales suyos, como el que él leyó cuando recibió el premio Nobel de Economía en el que afirmaba que esperaba que la concesión de dicho premio sirviera para que disminuyera “…ese elegante y estéril teorizar tan comúnmente encontrado en la literatura económica en la actualidad” (Coase, 1994). Efectivamente, una economía “elegante”, es decir, basada en modelos matemáticos que ignoran la realidad y, por lo tanto estéril, inútil para aprender a pensar y a comprender. Pero el mismo Coase se despacha a gusto, en un artículo publicado en el American Economic Review, insistiendo en que “La economía convencional, por lo que veo en las revistas científicas, en los manuales y en los cursos que se enseñan en los departamentos de economía se ha convertido en algo cada vez más abstracto y, aunque se propone lo contrario, de hecho está poco preocupada por lo que ocurre en el mundo real (…) En la actualidad, los economistas estudian cómo la oferta y la demanda determinan los precios pero no estudian los factores que determinan qué bienes y servicios se intercambian en los mercados y, en consecuencia, tienen precios. Es una perspectiva que desprecia lo que ocurre en el mundo real, pero a la que los economistas se han acostumbrado y viven en ese mundo confortablemente. El éxito de la economía convencional, a pesar de sus defectos, es un tributo al poder del soporte teórico puesto que la economía convencional es fuerte en la teoría pero débil en su evidencia empírica” (Coase, 1998, 72). Esta reflexión no hace nada más que darle la razón a otro premio Nobel de economía cuando insistía en que “…debido a que el campo de los fenómenos con los que trata la economía es tan estrecho, los economistas están continuamente dándose cabezazos contra sus límites” (Hicks, 1979, 22).

Así estamos, a cabezazos contra la realidad para no verla. Lo anterior me parece suficiente para saber qué economía es la que se enseña, mayoritariamente, en la Universidad y para darse cuenta de que de la Universidad no hay mucho que esperar ni en materia de innovación económica intelectual, ni en materia de enseñar a pensar de manera relevante sobre las cuestiones que tienen que ver con la adaptación de la economía a las limitaciones que impone este planeta. Por eso, la Economía Ecológica no llegará nunca a consolidarse en la Universidad, nunca será posible “convencer” intelectualmente a profesores que no quieren ver lo que tienen delante de sus ojos y que, todavía menos, están dispuestos a “conversar” sobre su trabajo. En el fondo, y a pesar de las lúcidas reflexiones de prestigiosos economistas que he citado más arriba, la mayoría de los profesores de las Facultades de Economía siguen a lo suyo y ven sólo lo que quieren ver. O quizás es que no pueden hacer otra cosa.

¿Por qué la mayoría de los profesores juega a este juego que impide aprender a pensar y a ver dónde vivimos? Probablemente por incapacidad psicológica, lo que no excluye la existencia de todo un conjunto de intereses más o menos mezquinos.

“La estrategia más frecuente entre los intelectuales colaboracionistas consiste hoy en un mecanismo de defensa que Zizek, tras las huellas de Lacan, ha llamado atenuación. Se explica muy sencillamente: la atenuación se basa en constatar un hecho de la realidad y, acto seguido, disociar esa misma constatación de cualquier posible consecuencia en el plano de la conducta práctica. Su fórmula sería: `Sé perfectamente que esto es así …(pero me sigo comportando del mismo modo que si no lo supiera en absoluto)´. Ni que decir tiene que no hay que apresurarse a asimilar la atenuación a las prolijas justificaciones del cobarde o al intrincado fariseísmo del trepa. La atenuación no se sitúa exactamente en el plano de la labilidad moral. Su dimensión propia es aún más profunda pues, con ella, con el acto de disociación que la funda –y en el que se evaden la culpa subjetiva y el displacer de la contradicción-, es el propio sujeto lo que resulta disociado, son en realidad áreas enteras de percepción y sensibilidad las que terminan secuestradas, devastadas, por esta forma tan contemporánea de la conciencia sierva” (Zapata, 2007).

Si aceptásemos que la Economía Ecológica no trata sólo de resolver un problema intelectual sino, fundamentalmente, de resolver una cuestión psíquica, puesto que se trataría de “integrar” la economía en la naturaleza o la cabeza en el corazón, es decir, de “recomponer” la disociación entre esa economía y esa naturaleza que, básicamente, es la expresión de la disociación (o desconexión) entre las personas, consigo mismas y con la naturaleza, nos daríamos cuenta del inmenso trabajo psíquico que tenemos por delante. Si Zapata tiene razón, lo que estaría ocurriendo es que muchos profesores de economía, igual que muchos ciudadanos, están disociados por lo que carecen –o tienen secuestradas o devastadas- áreas enteras de sensibilidad y percepción que les llevan a “ignorar” lo que ven. Entonces, o trabajamos para recuperar la sensibilidad y la percepción de esas áreas o seguiremos sin darnos cuenta de que estamos disociados y sin darnos cuenta de que es imposible que la economía siga disociada de la naturaleza. En otras palabras, seguiremos ignorando lo que vemos y seguiremos sin ver lo evidente.

Naredo constata que “…no hay un interés mayoritario por reflexionar sobre las raíces del deterioro ecológico y social (…) a medida que se refuerza la función apologética del statu quo que ejercen las academias y las administraciones estatales y empresariales, embarcadas en reflexiones instrumentales y campañas de imagen verde dignas de mejor causa, decae su capacidad su capacidad para interpretar y gestionar las crisis y conflictos que el propio sistema genera. De esta manera, es probable que las tendencias regresivas sigan, como hasta ahora, adelante, sin que la sociedad tome conciencia de ellas y actúe para ponerles coto. Porque, como he indicado, resulta difícil que una civilización prevea su propia crisis y ponga los medios necesarios para resolverla cuando afecta a sus cimientos”. (Naredo, 2009, 41-43).

Efectivamente al secuestro o devastación de áreas enteras de sensibilidad y percepción hay que añadir el trabajo de “construcción deliberada de la confusión y de la inconsciencia”, por parte de la Universidad y de las administraciones privadas y públicas, y de que ahora ya todo va siendo ecológico por lo que no hay motivos para preocuparse. “No creas lo que tú ves, cree lo que yo te digo que veas”, sería, de alguna manera, la exigencia oficial que El Roto resumió hace ya muchos años en esa pintada que ve un hombre perplejo al pasar delante de un muro y que dice. “Prohibido ver lo evidente”.

Parece claro que la “conciencia sierva” se construye pacientemente pero quizás es posible construirla porque esa construcción deliberada se encuentra ya con un terreno previamente abonado y acondicionado desde hace mucho tiempo a través de la invalidación psíquica de las personas desde la infancia. Dicho de otra manera ¿Por qué aceptamos ignorar lo que vemos con nuestros ojos y creer lo que nos dicen algunas que veamos? En otras palabras ¿Por qué ocurre la atenuación-disociación? ¿Por qué muchas personas se siguen comportando “como si no lo supieran en absoluto? Alice Miller, filósofa, socióloga y, fundamentalmente psicóloga, lleva décadas estudiando las consecuencias del maltrato infantil y acuñó el término “escisión” para referirse a las situaciones en las que “…la madre intentará satisfacer sus propias necesidades con ayuda de su hijo. Esto no excluya una entrega afectiva, pero a esta relación explotadora le faltan componentes de vital importancia para el niño, tales como fiabilidad, continuidad y constancia, y le falta sobre todo ese espacio donde el niño podría vivir sus propios sentimientos y sensaciones. Desarrollará, por tanto, algo que la madre necesita y que, si bien entonces le salva la vida (el amor de la madre o del padre), suele impedirle ser él mismo durante toda su vida. En este caso, las necesidades naturales propias de la edad del niño no pueden ser integradas, sino que son escindidas o reprimidas. Esta persona vivirá, más tarde, sin saberlo en su pasado.” (Miller, 1985, 59).

En su último libro afirma que la disociación está originada por ese maltrato infantil. “Los niños que han sido golpeados, humillados y atormentados, sin el apoyo de ningún testigo, a menudo desarrollan con los años un síndrome muy grave: no conocen sus propios sentimientos, los temen como la peste y son, por lo tanto, incapaces de comprender las vitales conexiones existentes entre ellos. De adultos descargan sobre otras personas la misma crueldad que ellos sufrieron de niños, sin darse cuenta de ello y, consecuentemente, sin ser conscientes de su responsabilidad, porque entienden esta crueldad, como ya lo hicieron sus padres, como para los otros. De esto resulta un comportamiento extremadamente irresponsable que, unido a una exagerada hipocresía, numerosas ideologías revisten de una aparente legitimidad. Las acciones hostiles contra la vida y contra el hombre que amenazan nuestro planeta son la consecuencia directa de este comportamiento, sobre todo en esta época de grandes avances técnicos” (Miller, 2009, 89). ¿Podemos esperar, ante esta situación, que la Economía Ecológica llegue a convertirse en un conocimiento intelectual generalizado y fundamental en las Facultades de Economía en un plazo de tiempo pequeño para poder adaptar la economía mundial a las características del planeta tierra? Mi respuesta es que no. Las dificultades para “integrar” a tanto “disociado” son inmensas y requerirán muchísimo tiempo. Por otro lado, lo bueno es que la Universidad cada vez es menos relevante y menos influyente en la sociedad (en un sentido positivo), aunque sigue aburriendo y durmiendo a millones de estudiantes cada año. Ese es el problema. Por eso, una esperanza consiste en que la Universidad pierda importancia. A David Peat, físico y autor del libro ‘Sincronicidad’ le preguntaron: “¿Piensa que instituciones como la Universidad desaparecerán en el futuro y serán sustituidas por otro tipo de institución más abierta, completa y profunda? A lo que contestó: En más de un sentido esto es motivo hasta de esperanza”. (Gallegos, 1997, 31).

Pero esto sólo resuelve una parte del problema ya que la disociación está generalizada y no se limita a la universidad, es decir, a los profesores y estudiantes universitarios. La Economía Ecológica seguirá avanzando intelectualmente, aunque de manera lenta, pero uno de los retos más importante consiste en aprender a abrir los ojos para reconocer la disociación, relacionada con el maltrato infantil, y rechazar dicho maltrato infantil generalizado como parte destacada de nuestra cultura. Mientras no reconozcamos ese maltrato generalizado, con el resultado de la disociación, que configura nuestra psique de tal manera que áreas enteras de percepción y sensibilidad quedan devastadas, lo que nos impide ver, comprender y sentir lo que la economía le hace a la naturaleza y a nosotros mismos, la economía seguirá devastando el planeta en nombre del progreso y de sus indicadores tramposos y no seremos conscientes de ello.

¿Qué se puede esperar de la política, de los gobiernos y de la participación tal y como está montada?

Es realmente muy poco lo que podemos esperar de ambos si lo que nos preocupa es comprender mejor la realidad y cambiar la orientación de la economía para que sea compatible con el planeta, esté al servicio de las personas y las decisiones se toman de manera realmente democrática. Políticos y Gobiernos no están, con alguna excepción, interesados en estos cambios. Ni siquiera están interesados en una democracia de verdad, basada en el debate argumentado de ideas, en la que se escucha al ciudadano y se cuenta con él, en la que cuentan los argumentos y los razonamientos de calidad en lugar de que cuenten los pactos ocultos entre políticos y empresarios. En esta situación, políticos y gobiernos -con el apoyo de unos medios de comunicación profundamente distorsionadores de la realidad- son totalmente contrarios a los cambios que son necesarios. Eso sí, se dedican a expresar, de manera totalmente vacía, sus “profundas preocupaciones” por la situación actual y por la necesidad del cambio. Los políticos buscan, y dan, titulares de prensa, sin contenido y sin compromiso. Mientras no haya elecciones cercanas (y con frecuencia les da igual que haya elecciones) y mientras no haya movimientos sociales fuertes con personas razonablemente sanas en términos de la disociación, los políticos se sienten impunes e invulnerables en sus mentiras habituales. Lo expresó El Roto con una lucidez admirable hace ya varios años al dibujar a dos políticos. Uno le dice al otro: “Ya no se creen las mentiras” y el otro responde: “Así no se puede gobernar”.

Esa es la cuestión, empezar a dejar de creerse las mentiras habituales, insisto, de los políticos. “… si se han constituido movimientos ecológicos no es solamente porque los partidos existentes no se preocupaban del problema, sino también porque la gente se da cuenta de que, si bien es cierto que los partidos hablan de ecología, sólo lo hacen por razones demagógicas, y que con estos partidos nunca ocurrirá nada diferente”. (Castoriadis, 169, 2006). Así es, con estos partidos, gobiernen o estén en la oposición, formados por estas personas disociadas y acostumbradas a mentir nunca ocurrirá nada diferente. Tampoco con los movimientos alternativos si sus militantes no han resuelto el problema de la disociación.

Por ejemplo, Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “…27.000 europeos mueren cada año por accidentes laborales, lo que sumando a los que mueren por enfermedades contraídas por su trabajo nos da 300.000 muertes anuales por causas relacionadas con el trabajo. Casi mil personas al día (…) la responsabilidad principal es de los empleadores, que no están protegiendo adecuadamente a los trabajadores" (www.elpais.com 16/10/2008) y, según la misma fuente “Más de dos millones de personas mueren cada año por culpa de la contaminación del aire (…) La mitad de las víctimas se produce en los países más desarrollados, fruto de la contaminación debida al tráfico y los procesos industriales” (www.elpais.com 6/10/2006). Y para terminar, señalo que “La Unión Europea constató que la contaminación atmosférica genera cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfico y que sólo en España se salda con 16.000 víctimas al año” (www.laopinion.es 24/10/06). Con estos datos, ¿Podemos seguir afirmando que los políticos se preocupan de las personas o simplemente constatamos que existe una violencia legitimada y “normalizada” que nos han enseñado a aceptar y no ver? ¿Por qué cada fin de semana nos informan de los muertos por accidentes de tráfico pero se silencia el número de muertos por la mala calidad del aire en las ciudades que, según la noticia anterior, es cuatro veces mayor?

Antonio Estevan me escribió hace algunos años reflexionando sobre cómo vivió la experiencia de su oposición razonada y argumentada al trasvase del río Ebro, y expresándome su “… completa pérdida de confianza en las posibilidades del diálogo con las instituciones, sean del signo que sean, y una creciente convicción de que sólo con movilización social se puede ganar en esta clase de conflictos, pero teniendo en cuenta que aún así, la movilización no es condición suficiente para ganar. Tiene que haber además una perspectiva de deterioro electoral de los partidos responsables suficiente para hacerles cambiar. Los razonamientos, la información, la demostración incluso apabullante de que se tiene razón, no sirven absolutamente para nada. Los políticos sólo se mueven por cálculos electorales y los tecnócratas no se mueven por nada, pues su objetivo es hacer obras, al margen de cualquier otra consideración. Por eso creo que los esfuerzos sobrehumanos que a veces hacemos para demostrarles técnicamente a las autoridades y a sus técnicos que están equivocados en tal o cual proyecto deberíamos reorientarlos a la difusión y a la movilización social, cuidando especialmente la proyección electoral de las protestas. Y negándonos a hablar con las estructuras tecno-políticas. Esto lo resumía yo en las charlas en el Júcar con una frase lapidaria que hacía bastante efecto: "contra tecnocracia, democracia; con la tecnocracia no vale la pena discutir". Yo creo que esa es la conclusión, quizá algo cínica, pero creo que realista, que yo he sacado de los conflictos de los trasvases. Toda la parafernalia científica desplegada por la FNCA -Fundación Nueva Cultura del Agua- creo que no sirvió prácticamente para nada en la dialéctica con el poder, pero en cambio sí que fueron útiles los esfuerzos de divulgación que se hicieron para ayudar a la motivación social”. (Comunicación personal el 2 de Febrero de 2007).

Desde luego es evidente que a los políticos y a los gobiernos les trae sin cuidado, para la toma de decisiones que ya tienen orientadas y comprometidas, la existencia de informes científicos argumentados y razonados. Encargan otros que digan lo contrario y punto. Así, de manera totalmente fraudulenta, “construyen” una especie de debate imposible -mejor dicho, un esperpento- que ya tienen ganado de antemano. Groucho Marx lo expresó con una claridad imposible de mejorar tratando de animar, como preparador, a “su” boxeador antes de que éste saltase al ring, diciéndole lo siguiente:”…hemos hecho por ti todo lo que hemos podido; hemos untado al árbitro para que te favorezca y le hemos pagado a tu contrincante para que te deje ganar. El resto depende de ti. Y no olvides que tenemos grandes planes” (Kanfer, 2006, 112). ¿Exagerado? No, todo lo contrario. Real. Así suelen montarse los seudodebates organizados por los gobiernos y los políticos. Aunque, desde luego, los números montados en los Parlamentos, sean o no autonómicos, son, todavía, peores. La realidad es que los políticos utilizan a los ciudadanos para que les voten y así “legitimar” sus comportamientos posteriores pero sin dar cuenta de ellos ni contar, después del voto, con las preocupaciones de los ciudadanos. Volvemos, otra vez, al tema del maltrato pues, de hecho, lo que hacen los políticos habitualmente es maltratar a los ciudadanos, les hayan votado o no, aunque nos cueste reconocerlo. Quizás por eso la abstención vaya aumentando cada vez más. “Las personas educadas con crueldad (que siguen siendo desgraciadamente la mayoría) se someten de forma voluntaria a los dictadores y los aplauden cuando les proporcionan la imagen de un enemigo. No es raro que en estados democráticos se elija, casi sin reparos, a un explotador bruto y egocéntrico si sus hábitos recuerdan a los del propio padre” (Miller, 2009, 81). ¿Podemos seguir engañándonos consciente o inconscientemente, es decir, disociándonos, ante realidades como la invasión de Irak, amañada con toda una sarta de mentiras por parte de dirigentes “elegidos democráticamente”, o el deterioro ambiental del planeta que cuesta la vida, año tras año a millones de personas? ¿Si eso no es maltrato y violencia qué es lo que nos queda ver y recibir para convencernos? ¿Cuándo empezaremos a darnos cuenta de que la economía de los sistemas democráticos descansa desde hace mucho tiempo sobre la violencia? Cuando la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo afirma en 1987 que “La desigualdad (en la toma de decisiones y en la apropiación del capital ecológico, por parte de los países industrializados) es el principal problema del planeta y su principal problema de desarrollo” (CMMAD, 1987,) lo que está realmente diciendo es que el principal problema ambiental consiste en la toma de decisiones basada en la violencia que, habitualmente, practican los gobiernos de los países industrializados. Queramos verlo o no, la violencia, legitimada por las mentiras de nuestros gobiernos es la forma habitual de relación para apropiarse de recursos naturales con el resultado del deterioro irreversible del planeta y la condena a muerte de millones de personas. ¿O es que a estas alturas hay alguien que se crea que las invasiones de Irak y Afganistán tienen algo que ver con la excusa de “llevarles” la democracia? Y si esa violencia se practica fuera de los países occidentales, ¿Hay alguna razón para que no se practique, también y habitualmente, dentro de ellos?

¿Cómo entender el diagnóstico que hizo Cristina Narbona de las principales amenazas ambientales, siendo Ministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Zapatero, si no es en términos de que son la violencia y el maltrato su origen?, “…no hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, es decir, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de la situación real de los recursos naturales y de las alternativas que existen para explotarlos adecuadamente (…) La forma en que adoptamos las decisiones y quién las adopta a menudo determina lo que decidimos (…) los políticos, los administradores públicos del medio ambiente, jugamos un papel fundamental a la hora de elegir entre la demagogia o la transparencia" (Narbona, 2004). ¿De qué otra manera se puede calificar a lo que ella denomina demagogia, engaño, ocultismo intencionado, manipulación interesada,…etc, sino de maltrato y violencia sobre los ciudadanos? ¿Y, por cierto, quién posee la capacidad institucional para aplicar esa violencia y ese maltrato de manera impune, habitualmente? Efectivamente, los gobiernos con el apoyo de los Parlamentos y la aplicación del voto frente a los argumentos. No hay ninguna duda, seguimos en el mundo de la disociación.

La construcción de infraestructuras y megaproyectos sigue perfectamente el patrón de la mentira y del maltrato que diagnostica Narbona (Aguilera y Naredo, 2009). Mentira tras mentira se aprueban y financian con fondos públicos estos proyectos que, habitualmente, violan impunemente la legislación ambiental en nombre de un fraudulento “interés público de primer orden” que ningún gobierno está obligado a justificar. “Lo que necesita (la gran corporación) en materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma en política pública (…) Sus intereses tienden a convertirse en interés público”. (Galbraith ,1972).

Y si, a pesar de todo, la oposición a través de los movimientos sociales es muy amplia y las mentiras son ya demasiado groseras, incluso para un político, entonces siempre se puede aumentar todavía más la mentira recurriendo a desclasificar especies y espacios naturales protegidos, por parte de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, en nombre del progreso, de la mejor protección efectiva y, por supuesto, de la creación de empleo, tal y como está actualmente tratando de hacer el Gobierno “democrático” de Canarias. Y viva esta democracia frente a “los del no a todo”, como ellos dicen, tratando de descalificar a los que nos oponemos con argumentos a los disparates basados en la arbitrariedad y en las componendas para sacar adelante proyectos innecesarios que sólo benefician a algunos empresarios amigos y que realmente, desclasifica, por si todavía quedaran dudas a la democracia del voto.

He citado ya muchas veces la reflexión de Sen sobre la confusión existente entre la democracia electoral y la democracia como ejercicio de razón pública, pero veo que siguen siendo pocas puesto que, como decía más arriba, la disociación nos impide ver lo que tenemos delante. “Existe la tentación de ver a la democracia de forma excesivamente restringida y estrecha –exclusivamente en términos electorales y no en términos mucho más amplios, en lo que John Rawls ha llamado ‘el ejercicio de la razón pública’. Este concepto mucho más vasto y rico incluye la posibilidad de que los ciudadanos participen en el debate político y, con ello, estar en disposición de influir en las opciones relativas a los asuntos públicos (…) La democracia tiene demandas que trascienden a la urna electoral (…) ¿Qué es exactamente la democracia? Para empezar debemos evitar su identificación con la idea de gobierno de la mayoría”. (Sen, 2007).

Y claro, ante este panorama ¿Podemos seguir creyendo que la participación -tal y como la entienden estos gobiernos- va a servir para que los ciudadanos contemos en la elaboración de un diagnóstico y de unas soluciones que sean razonablemente argumentadas y honestas? No, nunca van a permitirnos esa participación que, por otro lado, aterroriza a los políticos profesionales acostumbrados a la mentira, al maltrato y a la violencia. Tendremos que exigirla y ponerla en práctica pero, desde mi punto de vista, esa participación tampoco será una solución si quienes desean participar no son conscientes de sí mismos y permanecen escindidos puesto que volverán reproducir el autoritarismo y el maltrato recibido. “A fin de cuentas, una persona que haya padecido conscientemente su propio destino en toda su tragedia, sentirá el sufrimiento del otro con mayor intensidad y rapidez, aunque éste aún tenga que superarlo. No podrá burlarse de los sentimientos de otro, no importa de qué tipo sean, si es capaz de tomar en serio los suyos propios. No seguirá dándole vueltas al círculo infernal del desprecio (…) Esta tendencia no sólo tiene consecuencias personales y familiares sino, también, políticas. Las personas que hayan aprendido en la terapia a esclarecer sus sentimientos y analizar sus verdaderas causas, no estarán ya sometidas a la compulsión de descargar su ira sobre seres inocentes para sí ahorrársela a quienes se hubieran hecho merecedores de ella. Estarán en condiciones de odiar lo aborrecible y amar lo que sea digno de amor. Ya que se atreven a averiguar quién ha merecido su odio, podrán orientarse en la realidad sin ser víctimas de la ceguera del niño maltratado, que no puede hacer daño a sus padres y, por lo tanto, necesita chivos expiatorios (…) El futuro de la democracia depende de este paso adelante del individuo. Apelar al amor y a la razón será inútil mientras estos pasos para esclarecer los sentimientos sigan siendo obstaculizados.” (Miller, 1985, 160-161).

Pero como este paso no se está dando, lo que está ocurriendo es que la democracia se está trivializando, se usa continuamente como etiqueta pero su contenido y su esencia son, cada vez, menores. “¿Una futura Constitución democrática? ¿Otra Constitución más democrática? La cuestión no es esa. La cuestión radica en qué va quedando realmente de la democracia en su contenido de igualdad, justicia y libertad. Si en la actualidad la democracia se propaga por el mundo con tanta facilidad es significativamente porque se ha desprendido de peso y ha ganado en trivialidad: ha perdido realidad y se ha convertido en otra ficción más”. (Verdú, 2003).

¿Será alguna vez realidad la economía de sistema abierto? ¿Aprenderemos alguna vez a configurar economías y estilos de vida que sean compatibles con el planeta, que estén al servicio de las personas y en las que las decisiones se tomen de maneras razonablemente democráticas, contando con la gente y no acudiendo al fascismo ecológico? Estoy convencido de que sí, si queremos seguir viviendo en el planeta. Esto exige muchos cambios pero no son sólo intelectuales puesto que las cuestiones que abordamos no son, exclusivamente, intelectuales o racionales. El sociólogo Antonio Elizalde, en su espléndido libro sobre Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad, centra su atención en tres cuestiones fundamentales: “¿Cómo hacer para que los ricos cambien sus hábitos de consumo por un estilo de vida más frugal? ¿Cómo hacer para que el mercado y los políticos cambien su visión de corto plazo? ¿Cómo introducir en la cultura una visión más respetuosa y de mayor cuidado de la naturaleza?” (Elizalde, 2005), y el biólogo Maturana, en el prefacio del libro, aludiendo a esas tres cuestiones, le contesta que “Los problemas que plantean las preguntas anteriores no se resuelven desde la razón sino desde el deseo de convivir (…) Para que ese convivir surja de un modo espontáneo en nuestro vivir adulto, debemos convivir con nuestros hijos e hijas de ese modo, ya que así ellos generarán, cuando sean adultos, ese convivir naturalmente por haberlo aprendido desde pequeños, no como una conducta razonable pero sí como una conducta deseable.” (Maturana, 2005).

En otras palabras, esos problemas se resuelven desde el reconocimiento de que estamos expresando unos deseos o unas emociones, como el deseo de convivir, que es algo subjetivo, en lugar de engañarnos disfrazando de supuestas razones lo que no son nada más que emociones. De hecho, “Los seres humanos somos seres emocionales que nos movemos desde nuestras emociones y usamos nuestro razonar para justificar o negar nuestro emocionar (…) el emocionar que vivimos determina en cada instante lo que podemos ver, admitir, escoger o hacer en ese instante”.(Maturana, 2005). Y es que a las personas escindidas y, especialmente, a los economistas que, además, hemos sido de-formados por una psicología ridícula y empobrecedora, que ya el propio Adam Smith cuestionó, se nos insiste en que en una perspectiva científica (¡Como si la economía fuera una ciencia!) lo que cuenta es la razón y el intelecto y no las emociones ni lo subjetivo. ¡Ahí está la publicidad para confirmarlo! Este es otro tipo de escisión supuestamente avalada por la ciencia que ya Blum cuestionó, (Cuadro 1), y que seguimos manteniendo para mantener dormidos a los estudiantes, puesto que la escisión se presenta como una condición necesaria de la ciencia sin hacer referencia a que esa separación impide una comprensión profunda y completa de la realidad y de nosotros mismos. Por ejemplo, el propio Einstein reconocía que sus principales ideas eran intuiciones o destellos intuitivos, no ejercicios racionales o intelectuales a los que llegaba mediante cálculos y modelos. De hecho cada vez hay más científicos que reconocen que sus “ideas” les llegan de manera inesperada o “inconsciente” y que, posteriormente, el trabajo consiste en atreverse a darles forma y a comunicarlas. En mi despacho tengo colgada una reflexión de Einstein que dice "La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional una sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra a los sirvientes y que ha olvidado los regalos". Y así seguimos empobreciéndonos cada vez más, con un miedo profundo a esas intuiciones preciosas que nos llegan y que nos enriquecen, si les prestamos atención.


No deja de ser irónico que neurólogos como Damasio insistan en que “Nosotros somos el resultado de una combinación de razón y emoción; de hecho, la razón está siempre informada por la emoción. La gran revolución ha sido ver que las emociones no están por debajo, sino que emoción y razón van juntas. Y algo todavía más importante: que las emociones fueron, al comienzo y a lo largo de la evolución, la base de la racionalidad. La razón empezó con las emociones. Emociones como el miedo, la compasión o la alegría ayudaron a las criaturas vivas a tomar decisiones racionales” (Damasio, 2007). Y no deja de ser paradójico que, Adam Smith, catedrático de ética antes que economista, le pese a quien le pese, en su ignorada Teoría de los sentimientos morales, defendiera el papel de sentimientos como la compasión (como señalé más arriba) para conseguir una economía más humana y que estuviera en mayor medida al servicio de las personas. La enseñanza de la economía lleva ya demasiado tiempo transmitiendo la escisión entre economía y naturaleza, entre pensamiento y emoción, entre seres humanos y agentes supuestamente “racionales” y, de esta manera, contribuye a ocultar o ignorar las bases reales que permitan una comprensión adecuada de las implicaciones de nuestros hábitos y estilos de vida sobre la naturaleza y el planeta. Es necesario aceptar y enseñar que “…nuestra actividad racional y constructiva depende no sólo de que la función del pensar se mantenga intacta, sino también de nuestro acceso a las verdaderas emociones” (Miller, 1985, 168).

Si la economía académica no incorpora adecuadamente estas cuestiones lo más pronto posible, como parte habitual de sus contenidos y, además, la práctica cotidiana de la economía sigue ignorándolas, el desastre ambiental y de la humanidad va a ser imparable.

Pero el diagnóstico es claro, los problemas ambientales son, fundamentalmente, la expresión de nuestra mente enferma y escindida que ignora lo evidente, que se muestra incapaz de, o considera innecesario, rehabilitar esas áreas devastadas de sensibilidad y percepción (para permitir el acceso a las emociones que sane nuestra manera de pensar) sin las cuales los seres humanos nos convertimos en nuestro peor enemigo.

¿Con qué perspectivas podemos seguir trabajando las personas que estamos interesadas en la Economía Ecológica y en la integración entre la economía y la naturaleza? En mi caso lo hago como profesor de la Universidad, con sus implicaciones investigadoras, educativas y sociales, como miembro de un grupo ecologista y como persona que trata de entenderse mejor a sí misma para, moviéndome desde el reconocimiento de un cierto grado de disociación hacia una mayor integración, poder comprender mejor esa integración necesaria entre la economía y la naturaleza. En cualquier caso, no vivo con las expectativas de que tenga lugar a ni a corto ni a largo plazo esa integración, con todo lo que ello significa. Me muevo, más bien, en una idea de esperanza que tiene que ver pensar, sentir y hacer sin traicionarme a mí mismo, de manera que ese comportamiento tenga sentido para mí. En otras palabras, “La esperanza (…) es, más que nada, un estado de la mente; no la veo como un estado del mundo. O tenemos la esperanza dentro de nosotros o carecemos de ella. Es una dimensión del alma, y no depende, en esencia, de ninguna observación concreta del mundo ni de ninguna estimación objetiva de la situación (…). No es la convicción de que algo va a salir bien, sino de que tiene sentido, sea cual sea el resultado final.” Vaclav Havel (1990).

Federico Aguilera Klink – Catedrático de Economía Ecológica Universidad de la Laguna. Trascripción de la conferencia ofrecida en los cursos de Verano de Carmona (Sevilla) por el catedrático de Economía Ecológica de la Universidad de la Laguna (Tenerife) y premio Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mallada en 2004, Federico Aguilera Klink, publicada por El Observador www.revistaelobservador.com

Referencias bibliográficas

 • Blum F.(1977), “Profesor Kapp’s Approach to a Science of Man in Society in the Light of the Emerging New Consciousness and Social Order”, 47-60, en Rolf Steppacher, Brigitte Zogg-Walz, Hermann Hatzfeldt, Economics in Institutional Perspective, Lexington Books, Massachusetts, 1977.
 • Castoriadis C. Una sociedad a la deriva, Entrevistas y debates (1974-1997). Buenos Aires. 2006.
 • CMMAD (1987), Nuestro futuro común. Alianza. Madrid.
 • Coase R. (1992), "The institutional structure of production", American Economic Review, Vol. 82, No. 4, pp.713-719.
 • Coase R. (1998), “The new institutional economics”, American Economic Review, Vol. 88, Nº 2, 72-74.
 • Damasio A. (2007), “Entrevista a Damasio”, El País, 11 de noviembre de 2007.
 • Elizalde A. (2005), Desarrollo humano y ética de la sostenibilidad. PPC. Madrid.
 • Havel V. (1990), Disturbing the Peace, Faber and Faber, Londres y Boston. Citado por Capra F. Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Anagrama. Barcelona. 2003.
 • Hicks J. (1979). Causality in Economics. Basil Blackwell. Oxford.
 • Galbraith J. K (1972), Anales de un liberal impenitente. Volumen 1. Economía, política y asuntos económicos. Gedisa. 1982.
 • Kapp K. W. (1968), “En defensa de la economía institucional”, pp. 219-235 de Aguilera F. (editor), Economía de los recursos naturales: un enfoque institucional. Fundación Argentaria- Visor Distribuciones. Madrid. 1995.
 • Kapp K.W. (1970), “La ruptura ambiental y los costes sociales: un desafío a la economía”, pp.149-161 de Aguilera F. 1995.
 • Kapp K. (1976), “El carácter de sistema abierto de la economía y sus implicaciones”, en Aguilera F. y Alcántara V., De la economía ambiental a la economía ecológica. CIP-Icaria. 1994.
 • Leontieff, W, «Economía Académica», Archipiélago, 33 (1998).


Video: DHondt explainer (Lipanj 2022).


Komentari:

 1. Steadman

  Niste u pravu. Siguran sam. Mogu braniti svoj položaj.

 2. Tojagor

  Žao mi je, ne mogu ti ništa pomoći. Mislim da ćete naći pravo rješenje.

 3. Byram

  next time I ask you to pay attention to the topic of the blog and not be scattered over trifles with such a post. otherwise I will not read you.

 4. Ayub

  Congratulations, your thought will come in handy

 5. Abdalla

  Yes, all can be

 6. Tagal

  I have removed this phraseNapišite poruku